Język pl en


KONTAKT

ABA Innovator Polska sp. z o.o.
ul. Heliotropów 29
04-769 Warszawa
Polska

T: +48 532 495 100
E: infoplemail address

Nasza firma działa na terenie całego kraju.
Nasza grupa firm działa w następujących krajach.
Polska
Czechy
Słowacja
Węgry
Rumunia
Mołdawia
Bułgaria
Kazachstan

Od 20 lat zgodnie z polityką naszej firmy stosujemy umowy z gwarantowanymi cenami zryczałtowanymi które zawierają wszystkie koszty materiałowe, pracownicze oraz wszelkie inne koszty wykonawcze.
Nie naliczamy w trakcie prac kosztu za dodatkowe zużycie materiału, ani też innych niespodziewanych czy nieprzewidzianych kosztów dodatkowych, o ile wymagania Zamawiającego zostaną niezmienne.